کد: 27092

پرسش

می توانید اولین اسكناس در ایران را به من نشان دهید ؟

پاسخ

با سلام!
از تاخیری كه در پاسخ به سوال پیش آمد خیلی معذرت می خواهیم (قول می دیم دیگه تكرار نشه ) و این هم قدیمی ترین اسكناسی كه ما داریم.
عكسش را به آدرس ایمیل شما می فرستیم.

مشاور : مجتبي رضواني | پرسش : چهارشنبه 9/7/1382 | پاسخ : شنبه 11/11/1382 | | | 0 سال | هنري | تعداد مشاهده: 8 بار

تگ ها :

UserName