کد: 26555

پرسش

سالها است كه درس می خوانم اما هنوز بشت
كنكور ما نده ام؟

پاسخ

سعی به تنهایی كافی نیست . جهت دار بودن و نظم در برنامه نیز تعیین كننده است.

مشاور : آقاصالح | پرسش : يکشنبه 6/7/1382 | پاسخ : يکشنبه 13/7/1382 | | | 0 سال | كنكور کارشناسی | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName