کد: 265

پرسش

ادرس شما اشكال دارد ؟ خیابان شهید طلقانی؟ مرحوم اقای طالقانی شهید نبودند.

پاسخ

از دقت شما متشكریم.

مشاور : طالبی | پرسش : يکشنبه 26/8/1381 | پاسخ : يکشنبه 26/8/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName