کد: 26446

پرسش

چند ایه راجع به اهمیت تاریخ در قران بفرمایید

پاسخ

با عرض سلام و تحیت!
1 ـ آیه 137 آل عمران: «قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الأرض فأنظروا كیف كان عاقبة المكذبین» پیش از شما سنتهایی وجود داشت پس در روی زمین گردش كنید و ببینید سرانجام تكذیب كنندگان چگونه بود.
2 ـ آیه 9 سوره روم: «أولم یسیروا فی الأرض فینظروا كیف كان عاقبة ألذین من قبلهم و كانوا أشد منهم قوة»
و همچنین آیات غافر/82، محمد/10 و...
با التماس دعا.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : يکشنبه 6/7/1382 | پاسخ : سه شنبه 8/7/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 25 بار

تگ ها :

UserName