کد: 26252

پرسش

من در درس 1 فیزیك مشگل دارم .در حالی كه همه می گویند فیزیك 1 بسیار اسان است

پاسخ

مطالب فیزیك 1 دبیرستان بسیار ساده اما پایه ای می باشند سفارش می كنم این فیزیك را بسیار با حوصله و آرام آرام بخوانید تا كاملا مطالب آن را درك كنید سپس با حل چند مساله آسان و در پایان چند مساله دشوارتر آنرا كاملا فرا خواهید گرفت

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : جمعه 4/7/1382 | پاسخ : يکشنبه 6/7/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName