کد: 25992

پرسش

در بیماری كواشیوركور علت نفوذ آب به بافتهای بدن چیست؟

پاسخ

به علت اختلال در مقدار پروتیین فشار اسمزی بالا رفته و اب به بافتها نفوذ میكند

مشاور : خانم كريمي | پرسش : پنج شنبه 3/7/1382 | پاسخ : شنبه 5/7/1382 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 26 بار

تگ ها :

UserName