• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 25574

پرسش

سوال : دریك مدرسه ابتدایی تصمیم گرفتندبرای دانش آموزان ممتاز كتابی را بعنوان جایزه تهیه كنند. اگر هر كتاب را 2500 تومان بخرند3500 تومان اضافه میاورند و اگر هركتاب را 2800 تومان بخرند 2500 تومان كم میاورند. تعداد دانش آموزان ممتاز چند نفر است ؟

پاسخ

مسأله را با دقت بخوانید و آنرا برای خود ساده تر كنید. می توانید مسأله را به قسمتهای كوچكتر تقسیم كنید. مثلا"

1. تعداد دانش آموزان ممتاز یعنی تعداد كتابهایی كه قرار است خریداری شود را با x نشان دهید.

2.اگر هر كتاب را 2500 تومان بخرند باین چقدر بپردازند؟ x×2500

و چقدر برایشان باقی می ماند؟ 3500

بنابر این كل پولشان چقدر بوده است؟ x×2500+3500

3.اگر هر كتاب را 2800 تومان بخرند باین چقدر بپردازند؟ x×2800

و چقدر كم می آورند؟ 2500

بنابر این كل پولشان چقدر بوده است؟ x×2800_2500

4.با توجه به اینكه كل پول در هر دو حالت مساوی است با حل معادله زیر می توانید جواب مسأله را بدست آورید:

x×2800_2500=x×2500+3500

5. پاسخ این مسأله برابر 20 خواهد شد.

6.حالا شما بگویید این مدرسه چه بودجه ای را برای خرید جایزه اختصاص داده است؟

مشاور : خانم بافنده | پرسش : دوشنبه 31/6/1382 | پاسخ : دوشنبه 31/6/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 81 بار

تگ ها :

UserName