• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 25391

پرسش

بنام خدا سبد هر ینه خانوار را توضیح دهید

پاسخ

با سلام.
معمولاً به مججموعه ی هزینه های فرضی یك خانواده در یك مدت معین، سبد هزینه ی خانوار می گویند. مثلاً سبد هزینه ی خانوار در ایران می تواند مجموع هزینه های یك خانواده در مدت یك ماه باشد كه در آن هزینه های متفاوت مسكن، بهداشت، حمل و نقل، تحصیل، تفریح و ... وجود دارد. با بررسی سبد هزینه ی یك خانواده می توان جایگاه هر یك از هزینه ها و مخارجی را كه نشانگر سطح و سبك زندگی خانواده است، مشخص نمود.
با تشكر

مشاور : آقای دارابي | پرسش : يکشنبه 30/6/1382 | پاسخ : دوشنبه 31/6/1382 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 69 بار

تگ ها :

UserName