• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 25366

پرسش

1.آذرخش به جه معناست؟
2.برق نما چیست؟

پاسخ

آذرخش همان نوری است كه در رعد و برق مشاهده می شود. این نور چون جزء امواج الكترومغناطیس می باشد سرعت بسیار زیادی دارد و در نتیجه سریعتر از رعد به زمین می رسد. به علت انرژی الكتریكی بسیار زیاد رعد و برق و امكان برق كرفتگی و آسیب ساختمانهای بلند ، بر روی آنها میله فلزی نصب می كنند كه با یك رشته سیم به زمین متصل می باشد و می تواند انرژی حاصله را به زمین منتقل كند و مشكل برق گرفتگی برطرف شود. به این میله فلزی برق نما می گویند.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : يکشنبه 30/6/1382 | پاسخ : شنبه 12/7/1382 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 203 بار

تگ ها :

UserName