کد: 2516

پرسش

چلیپا چیست ؟

پاسخ

با سلام.
فرهنگ معین « چلیپا » را این گونه تعریف می كند:
دار یا چوبی كه حضرت مسیح را بر آن مصلوب كردند.همان صلیب است و چوب چهار پره كه مسیحیان به نشانه ی دار حضرت مسیح آن را بر گردن می آویزند و یا با خود در كلیسا دارند یا جاهای دیگر بر پا می كنند. همچنین نوعی خط منحنی و كج نوشته است.

مشاور : آقای دارابي | پرسش : پنج شنبه 8/12/1381 | پاسخ : پنج شنبه 8/12/1381 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName