کد: 2510

پرسش

تو را به خدا كمك كو نید من دارم بی دین می شو م

پاسخ

با سلام.
با شماره تلفن 148،صدای مشاور تماس بگیرید و از مشاور اعتقادی و مذهبی كمك بگیرید.یا با اساتید معارف خویش گفت و گو كنید،ضمن آنكه اراده و عزت خویش را دست كم نگیرید.
امید كه در یافتن ایمان موفق شوید.انشاءا…

مشاور : آقای دارابي | پرسش : پنج شنبه 8/12/1381 | پاسخ : پنج شنبه 8/12/1381 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName