کد: 25006

پرسش

متأسفانه شما در این بخش بیشتر به سلام و احوالپرسی دیگران پاسخ می دهید تا به سوالات ادبی! كد 17531

پاسخ

مشاور : طالبی | پرسش : شنبه 29/6/1382 | پاسخ : شنبه 29/6/1382 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName