کد: 24971

پرسش

چگونه میتوان درایوهای یك كامپوتر را از طریق ریجیستری پنهان كرد این یك سوال رایانه است

پاسخ

دوست عزیز سلام.
پاسخ شما در آرشیو موجود است و به آن مراجعه نمائید.
موفق باشید - قضاوی.

مشاور : ساده دل | پرسش : شنبه 29/6/1382 | پاسخ : دوشنبه 21/7/1382 | | | 0 سال | رايانه | تعداد مشاهده: 24 بار

تگ ها :

UserName