• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 24895

پرسش

به كمك تعریف حد دنباله ها دنبالاه زیر را ثابت كنید
{5n+3}

پاسخ

دنباله فوق واگرا است یعنی برای هر m یك عدد k وجود دارد كه برای n>k داریم:
5n+3>m .
برای اثبات واگرایی باید ثابت كنیم كه برای هر m یك k وجود دارد:
5n+3>m ==> n>m-3/5
پس اگر k را برابر جزئ صحیح m-3/5 به 1 در نظر بگیریم برای n>k داریم:
5n+3>m .و در نتیجه ذنباله از جایی به بعد از هر عدد دلخواهی بزرگتر خواهد بود و
در نتیجه واگرا خواهد بود.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : جمعه 28/6/1382 | پاسخ : دوشنبه 31/6/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 100 بار

تگ ها :

UserName