کد: 24828

پرسش

جمله "و هو اللطیف الخبیر " یعنی چه؟

پاسخ

با عرض سلام و تحیت!
این جمله قسمتی از آیه 103 سوره انعام است. این آیه بیانگر این مطلب است كه خداوند بخشنده انواع نعمتها و با خبر از تمام ریزه‌ كاریها و آگاه از همه چیز است؛ مصالح بندگان را می‌داند و از نیازهای آنها با خبر است و به مقتضای لطفش با آنها رفتار می‌كند.
با آرزوی توفیق.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : جمعه 28/6/1382 | پاسخ : چهارشنبه 2/7/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 68 بار

تگ ها :

UserName