کد: 24826

پرسش

فرمول پروپانول2 چیست؟

پاسخ

پاسخ خود را به صورت تصویری در بانك سؤالات تبیان مشاهده فرمائید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : جمعه 28/6/1382 | پاسخ : شنبه 29/6/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 23 بار

تگ ها :

UserName