کد: 24759

پرسش

شعر زیر از كیست؟
دوست بگو دوست بگو دوست اوست
تا نگری هر چه بود اوست اوست

پاسخ

با سلام! نمی توانم با اطمینان بگویم . اما حدس قریب به یقین می دانم كه برای مولانا باشد.

مشاور : مجتبي رضواني | پرسش : جمعه 28/6/1382 | پاسخ : چهارشنبه 8/11/1382 | | | 0 سال | هنري | تعداد مشاهده: 22 بار

تگ ها :

UserName