کد: 2468

پرسش

ضرب یعنی چه؟

پاسخ

ضرب یكجور خلاصه نوشتن جمع است وقتی كه همه عوامل جمع مساوی باشند.
اگر منظور دیگری داشتید دقیقتر بنویسید تا جواب دقیقتری برایتان ارسال كنیم. متشكر.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : چهارشنبه 7/12/1381 | پاسخ : چهارشنبه 7/12/1381 | دبستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 336 بار

تگ ها :

UserName