کد: 24517

پرسش

لطفا قضیه فشردگی را در حسابان توضیح دهید .
با تشكر

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود جواب را بصورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : چهارشنبه 26/6/1382 | پاسخ : سه شنبه 8/7/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 28 بار

تگ ها :

UserName