کد: 24311

پرسش

آیا لواط كنندگان می توانند خواهران یكدیگر را به همسری برگزینند؟

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
در صورت تحقق شرعی عمل مذكور، خواهران آنها بر یكدیگر حرام می شوند.
موفق باشید.
مشاوره مذهبی_قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : چهارشنبه 26/6/1382 | پاسخ : پنج شنبه 27/6/1382 | | | 0 سال | سوالات شرعي | تعداد مشاهده: 32 بار

تگ ها :

UserName