کد: 24196

پرسش

را هر وقت وارد كارنامه عضو مى شوم نوشته مى شوى:
عضویت شما به دلیل ناقص بودن اطلاعات عضویت به حال تعلیق درآمده است ، لطفا اطلاعات عضویت خویش را تكمیل فرمایید

پاسخ

با سلام
خواهشمند است مشخصات خود را وارد كنیذ تا پی گیری نماییم .

مشاور : حسيني | پرسش : سه شنبه 25/6/1382 | پاسخ : چهارشنبه 26/6/1382 | | | 0 سال | فني سايت | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName