کد: 24166

پرسش

چگونه برای كنكور برنامه ریزی كنیم؟

پاسخ

لطفاً سؤال خود را دقیق تر و جزئی تر مطرح نمائید.

مشاور : آقاصالح | پرسش : سه شنبه 25/6/1382 | پاسخ : يکشنبه 13/7/1382 | | | 0 سال | كنكور کارشناسی | تعداد مشاهده: 28 بار

تگ ها :

UserName