کد: 24048

پرسش

من همزمان سه رشته قبول شده ام و نمی توانم درست تصمیم بگیرم مرا راهنمایی كنید. 1.اقتصاد دانشگاه تهران 2.حقوق دانشگاه امام صادق(ع) 3.دامپزشكی دانشگاه آزاد كرج

پاسخ

* میزان علاقه شما مهم ترین عامل در پیشرفت شما خواهد بود . توجه داشته باشید كه از نظر منزلت اجتماعی و حتی میزان درآمد كسی موفق تر است كه در حیطه كاری اش تخصص بیشتری داشته باشد. و اینكه آن حیطه چه باشد در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

مشاور : آقاصالح | پرسش : دوشنبه 24/6/1382 | پاسخ : يکشنبه 13/7/1382 | | | 0 سال | كنكور کارشناسی | تعداد مشاهده: 25 بار

تگ ها :

UserName