• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 24032

پرسش

تقوا چیست
ایا میزان الهی همان تقواست

پاسخ

دوست عزیز - تقوی در لغت خود نگه داری و امساك است و از ماده وقی بوده است و كلمه تقوی هم در اصل "وقوی" بوده است اعلال عربی در آن صورت گرفته و تقوی شده ، این معنی لغوی و ریشه ای تقوی است ، اما تقوی چیست ؟ امساك و خود نگهداری و اجتناب و دوری گزیدن از آنچه خدای بزرگ ما را از آن نهی كرده و باز داشته است ، انسانی كه بر این امساك و خود نگه داری خود را ملزم می نماید او انسان با تقوا و متقی است و بنابر آیه شریفه "ان اكرمكم عند الله اتقیكم" (همانا گرامیترین شما نزد خدا پرهیز گارترین شماست) میزان الهی همان تقوی است و صد البته پرهیز از معاصی و دوری كردن از گناه چنانچه همواره همراه انسان شد به ملكه ای نفسانی تبدیل می شود كه خود بخود انسان از معاصی دوری می گزیند و بهتر است گفته شود تقوی در اثر ممارست از حالت اثبات به ثبوت می رسد و چه بسا متقی و تقی همان مقام اثباتی و ثبوتی باشد و تقوای تقی بالاتر از تقوای متقی باشد و كرامت تقی به همین دلیل از كرامت متقی بالاتر باشد علی ای حال این مراتبی است از تقوی كه با عنایات خدای بزرگ برای انسان حاصل می شود و هر چه در این امر (تقوای) ممارست باشد كرامت او نزد خدای بزرگ بیشتر خواهد شد و چه بسا انسانهایی كه به مقام والایی از تقوی رسیدند و از یك دستگیری از ضعیفی و یا كار خیری دیگر به درجات بلندی از تقوی نایل شدند .
موفق باشید

مشاور : آقای مرتجی | پرسش : دوشنبه 24/6/1382 | پاسخ : پنج شنبه 27/6/1382 | | | 0 سال | حوزه علميه | تعداد مشاهده: 101 بار

تگ ها :

UserName