• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 23734

پرسش

ریاضیات گسسته:به چند طریق 20زوج میتوانند در یك صف بایستند بطوری كه مردها و زنها یك در میان باشند و هیچ مردی كنار همسرش نباشد؟اگر انها دور یك میز گرد بنشینند مسئله را حل كنید.

پاسخ

-

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : شنبه 22/6/1382 | پاسخ : يکشنبه 6/7/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 93 بار

تگ ها :

UserName