• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 23722

پرسش

در بهشت زهرا در هر زمانی كه قبری به قیمت روز خریداری شود چنانچه در چند سال بعد مورد استفاده قرار گیرد (خواه طبقه دوم از قبری دو طبقه كه قبلا در طبقه اول آن میت دفن شده و خواه قبری خالی كه از قبل برای در كنار میت خاصی دیگر دفن شدن خریداری گردیده) مجددا مبالغی بعضا هنگفت درخواست میگردد. آیا دریافت این وجه از نظر شرعی و عرفی جایز است؟

پاسخ

با سلام و احترام ،
به نظر می رسد توافق تنظیمی در روز خرید صحیح بوده و اضافه دریافتی در زمانی بعد فاقد وجاهت قانونی و مشروعیت باشد مگر اینك خریدار قبر در توافق ابتدایی از این امر آگاه شده و نسبت به آن رضایت داشته باشد .

مشاور : آقای قدوسي | پرسش : شنبه 22/6/1382 | پاسخ : شنبه 29/6/1382 | | | 0 سال | حقوقی | تعداد مشاهده: 94 بار

تگ ها :

UserName