کد: 23387

پرسش

لطفا چند كتاب سطح بالا برای فیزیك و ریاضی برایم ÷یشنهاد كنید. اول دبیرستان

پاسخ

هر كتاب فیزیك و ریاضی می تواند خواندنش برای شما مفید باشد اما سفارش من برای كتاب فیزیك ، فیزیك هالیدی دانشگاه می باشد ، شما می توانید به اندازه فهم و توان خود از آن استفاده كنید .برای كتاب ریاضی نیز از مشاور ریاضی پرسش نمایید .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : سه شنبه 18/6/1382 | پاسخ : سه شنبه 18/6/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 45 بار

تگ ها :

UserName