کد: 23345

پرسش

سلام !
آیا آزادی تام برای جوان مفید است؟

پاسخ

سلام،
اینكه معلوم است آزادی تام برای هیچ جوانی مفید نیست . حتی كسانی كه جوانی را پشت سر می گذارند نیز آزادی تام ندارند . یعنی عملاً خودشان حد و مرزهایی را به عنوان محدوده های عمل خود در نظر می گیرند و از آنها فراتر نمی روند .

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : سه شنبه 18/6/1382 | پاسخ : دوشنبه 14/7/1382 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 41 بار

تگ ها :

UserName