کد: 2167

پرسش

با سلام
یك برنامه ی درسی میخواستم.
با تشكر

پاسخ

با سلام.
لطف كنید برای وقت های خالی خود یك جدول تهیه كنید و هر قسمت از این جدول را به ستونهای 1 تا 5/1 ساعت تقسیم كنید.سپس در هر كدام از ستونها یك درس قرار دهید به شكلی كه درس های مشكل و یا آسان كنار هم قرار نگیرند.مثلاْ اگر روزانه 5/4 ساعت فرصت دارید،جدول شما می تواند 3 ستون 5/1 ساعته داشته باشد كه برای 3 درس مناسب است. لطفاْ این جدول را تهیه كنید و برای ما بفرستید تا بیشتر به شما كمك كنیم.زیرا ما اعتقاد داریم برنامه ای واقعی،اصیل و ارزشمند است كه طبیعی باشد.یعنی خود شما آن را تهیه كرده باشید.
در انتظاریم.پیروز باشید.

مشاور : آقای دارابي | پرسش : پنج شنبه 1/12/1381 | پاسخ : پنج شنبه 1/12/1381 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 22 بار

تگ ها :

UserName