کد: 2065

پرسش

1-در چه صورتی ما میتوانیم در كنكور موفق شویم؟

پاسخ

با سلام.
در صوتی كه كنكور را جدی بگیرید،صادقانه تلاش كنید و به شایستگی و پیشرفت خودتان اعتقاد داشته باشید.به افكار نا امید كننده،كه گاهی برخی آنها را به زبان می آورند،توجه نكنید و به هدفتان بیاندیشید. انشاءا… موفق شوید.

مشاور : آقای دارابي | پرسش : چهارشنبه 30/11/1381 | پاسخ : چهارشنبه 30/11/1381 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 11 بار

تگ ها :

UserName