کد: 1893

پرسش

(( خشی )) به چه معناست ؟

پاسخ

یعنی «ترسید»

مشاور : دباغيان | پرسش : جمعه 25/11/1381 | پاسخ : جمعه 25/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | عربي | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName