• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1653

پرسش

- خازن خالی را با یك باطری شارژ كردیم
نسبت كاهش انرژی الكتریكی باتری به افزایش
انرژی الكتریكی خازن كدام است؟
1)5/0 2) 1 3) 8/2 4) 2

پاسخ

- اگر به صفحات 83 و 90 كتاب فیزیك 3 مراجعه نمایید می بینید كه انرژی كه توسط باتری صرف می شود ، به صورت انرژی پتانسیل الكتریكی در خازن ذخیره می شود . پس اگر فرض كنیم اتلافی در خازن صورت نگرفته باشد ، نسبت كاهش انرژی باتری به افزایش انرژی پتانسیل الكتریكی خازن عدد یك می شود .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : دوشنبه 21/11/1381 | پاسخ : دوشنبه 21/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 96 بار

تگ ها :

UserName