• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1648

پرسش

در مور استفاده از فرمول اصطكاك جنبشی توضیح دهید

پاسخ

هنگامی كه به جسمی نیرو وارد می كنیم تا حركت كند با دو نوع اصطكاك مواجهیم
1- اصطكاك ایستایی : یعنی تا جسم شروع به حركت نكند عاملی كه مانع حركت ما می شود نیروی اصطكاك ایستایی می باشد كه اندازه آن متغیر است و برابر با نیرویی است كه ما به آن اعمال می كنیم .و این اصطكاك با ما هست تا در آستانه حركت كه این نیروی اصطكاك به بیشترین مقدار خود می رسد .
2- اصطكاك جنبشی : هنگامی كه جسم شروع به حركت می كند این نیرو خود را نشان می دهد و مقدار آ ن كمتر از نیروی اصطكاك در آستانه حركت می باشد .كه البته شما هم این قضیه را احساس كرده اید همیشه جابجایی اجسام در ابتدا كار دشوار از زمانی است كه آن جسم حركت می كند

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : يکشنبه 20/11/1381 | پاسخ : يکشنبه 20/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 129 بار

تگ ها :

UserName