کد: 1637

پرسش

برای اینكه مطالب را بهتر بفهمیم جكار كنیم

پاسخ

با سلام .
زبان درس فراری است . برای درك بهتر مطالب آنها را حفظ نكنید، سعی در یادگیری آنها نمایید.
تكرار و تمرین مداوم نیز در یادگیری بیشتر، موثر است .
به امید موفقیت بیشتر شما.

مشاور : بهداد | پرسش : شنبه 19/11/1381 | پاسخ : شنبه 19/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | انگليسي | تعداد مشاهده: 22 بار

تگ ها :

UserName