• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1634

پرسش

گیاه چیست ؟

پاسخ

موجودات به دو دسته زنده و غیر زنده تقسیم می شوند. موجودات زنده نیز به چند دسته تقسِم می شوند مثل گیاهان و جانوران.
بنابر این گیاه یك موجود زنده می باشد كه در صورتی كه از بین برود همه انسانها از بین می روند. اگر گفتید چگونه چنین چیزی امكان دارد؟

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : شنبه 19/11/1381 | پاسخ : شنبه 19/11/1381 | دبستان | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 111 بار

تگ ها :

UserName