کد: 1632

پرسش

در یك تصاعد هندسی اولین و سومین و بنجمین جمله را جملات اول و چهارم و بنجم یك تصاعد حسابی گرفته ایم هر گاه جمله ی اول تصاعد حسابی 5 باشد جمله ی چهارم آن را حساب كنید؟

پاسخ

باسلام.لطفا پاسخ سؤال خود را به صورت تصویری در بانك سؤالات تبیان ملاحظه نمایید.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : شنبه 19/11/1381 | پاسخ : شنبه 19/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName