کد: 1620

پرسش

علت اینكه دوالكترون در یك اوربیتال بااسپین مخالف قرار میگیرند چیست؟

پاسخ

پاسخ در 1625

مشاور : خانم ايلي | پرسش : پنج شنبه 17/11/1381 | پاسخ : پنج شنبه 17/11/1381 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 25 بار

تگ ها :

UserName