• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1619

پرسش

در انحلال مواد غیر قطبی در حلال های قطبی كدام مطلب درست نیست؟
-1گرمای انحلال غالبا ناچیز است.
-2اگر گرمای انحلال مثبت باشد انحلال خود بخودی انجام نمی گیرد
-3نیروهای بین ذرات حلال و ماده حل شونده ضغیف و از نوع لاندن است.

پاسخ

مطلب گزینه 2 صحیح نیست : اگرچه وقتی گرمای انحلال مثبت باشد حل شدن معمولا خودبخودی نیست اما در بعضی مواقع تمایل به بی نظمی بیشتر میتواند عامل حلالیت خود بخودی باشد

مشاور : خانم ايلي | پرسش : پنج شنبه 17/11/1381 | پاسخ : پنج شنبه 17/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 86 بار

تگ ها :

UserName