کد: 1618

پرسش

اتم چیست؟

پاسخ

ماده از ذرات ریزی بنام مولكول تشكیل شده است . مولكولها نیز از ذزات ریزی بنام اتم ساخته شده اند. اتمها تجزیه نمی شوند ولی مولكولها را می توان به اتمهای سازنده اشان تجزیه كرد. اتمها آنقدر ریز و كوچك هستند كه می توان در سر یك سوزن نازك 50000000000000000000 اتم آهن جای داد.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : پنج شنبه 17/11/1381 | پاسخ : پنج شنبه 17/11/1381 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName