• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1617

پرسش

خاصیت ارتجاعی جداره سرخرگها چه نقشی در انتقال خون درون سرخرگها دارد؟

پاسخ

خاصیت ارتجاعی رگها از اهمیت زیادی بر خوردار میباشد ولی من در اینجا به چند اثر مهم ان اشاره میكنم
با هر ضربان قلب خونی تازه در رگها جریان مییابد.اگر اتساع پذیری
رگها نبودخون تنها در هنگام انقباض قلب در انها جریان مییافت و در زمانی كه قلب انبساط مییافت رگها خالی از خون بود
با ورود خون بافشار به درون رگها رگها منبسط گشته كه با این كار از مقاومت رگ كاسته شده و خون راحتتر در ان جاری میشود
خاصیت ارتجاعی رگها در تنظیم فشار خون بسیار اهمیت دارد
اگر این خاصیت رگها نبود افزایش ناچیزی در برون دهی قلب باعث افزایش زیادی در فشار خون فرد میشد همینطور در مورد كاهش ان در هنگام كاهش فشار خون رگها منقبض میشوند و با این كار از كاهش ان جلوگیری میكنند البته این اثر سریع و كوتاه مدت میباشد

مشاور : خانم كريمي | پرسش : پنج شنبه 17/11/1381 | پاسخ : پنج شنبه 17/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 1683 بار

تگ ها :

UserName