کد: 1614

پرسش

اثبات فرمول
k=1/2mv.v

پاسخ

پاسخ سوال خود را می توانید در بانك سوالات مشاهده نمایید

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : پنج شنبه 17/11/1381 | پاسخ : پنج شنبه 17/11/1381 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 40 بار

تگ ها :

UserName