• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1611

پرسش

با سلام
اگر یك محلول بازی را 100 برابر غلیظ تر كنیم
÷ی هاش آن چند برابر تغییر می كند؟
لطفا با فرمول توضیح دهید و بگویید (÷ی هاش)
به كدام سمت تغییر می كند.
2 اگر یك محلول اسیدی را 10 برابر رقیق تر كنیم
÷ی هاش چند برابر كوچكتر یا بزرگتر می شود

پاسخ

در محلولهای بازی:
Ph=14+ log[OH
حال اگر غلظت باز را 100 برابر زیاد كنیم یعنی غلظت -OH را 100 برابر كنیم :
Ph=14+log(100*[OH
Ph=14+2+log[OH
یعنی ph قبلی دو واحد اضافه میشود.
Ph در محیط اسیدی:
ph=-log[H
اگر غلظت اسید 10 برابر رقیق شود یعنی غلظت +H
10 برابر كم شود یعنی بر 10 بخش شود
Ph=-log[H/10
Ph=-log[H + 1
یعنی ph یك واحد بیشتر خواهد شد.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : پنج شنبه 17/11/1381 | پاسخ : پنج شنبه 17/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 98 بار

تگ ها :

UserName