کد: 1607

پرسش

بزرگنمایی تصویز؟

پاسخ

سوال خود را كامل تر مطرح كنید .
بزرگنمایی آینه ، عدسی ...
یا بزرگی تصویر ...

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : چهارشنبه 16/11/1381 | پاسخ : چهارشنبه 16/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName