کد: 1604

پرسش

فكر می كنید تا چه حد می توانید كمكم كنید؟

پاسخ

با سلام.
تا آن حد كه شما مشكل خود را بیان كنید و دانش و تجربه ی ما اجازه دهد.

مشاور : آقای دارابي | پرسش : چهارشنبه 16/11/1381 | پاسخ : چهارشنبه 16/11/1381 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName