• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1579

پرسش

انواع معتلات چیست؟

پاسخ

اگر سه حرف «و» ، «الف» ،«ی» در ریشه فعل باشد به آن معتل میگوییم كه به سه نوع هستند : «مثال» ، «اجوف» ، «ناقص» كه هر كدام دو نوع هستند واوی ، یایی .
نمونه از « مثال » واوی : وَعَدَ یایی : یَسَرَ . نمونه از « اجوف » واوی: قَوَلَ یایی : بَیَعَ . نمونه از « ناقص » واوی : دَعَوَ یایی : خَشِیَ . اگر دو حرف عله در یك فعل باشدلفیف نام دارد و دو نوع است مفروق و مقرون مانند ( وقی و هوی )

مشاور : دباغيان | پرسش : شنبه 12/11/1381 | پاسخ : شنبه 12/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | عربي | تعداد مشاهده: 93 بار

تگ ها :

UserName