• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1573

پرسش

همولگ چیست؟

پاسخ

همولوگ به معنی مشابه میباشد.اگر منظورتان كروموزومهای همولوگ بوده منظور كرومزومهای مشابه می باشد كه یكی از والد نر و دیگری از والد ماده در یافت میشود.هر دو این كروموزومها
حاوی اطلاعات مربوط به صفات مشابه می باشد به عنوان مثال هر دو اطلاعات مربوط به رنگ چشم را رمز میكنند

مشاور : خانم كريمي | پرسش : شنبه 12/11/1381 | پاسخ : شنبه 12/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 98 بار

تگ ها :

UserName