کد: 1569

پرسش

5)شیمی 3
اگر 10 به توان -8 مول H مثبت را در 1 Lit آب خالص حل كنیم PH محلول چقدر می شود ؟

پاسخ

پاسخ خود را به صورت تصویری مشاهده نمایید

مشاور : خانم ايلي | پرسش : شنبه 12/11/1381 | پاسخ : شنبه 12/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 26 بار

تگ ها :

UserName