• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1566

پرسش

2) شیمی 2
پس از تجزیه یك قند با جرم ملكولی 180 معلوم شده است كه این ماده شامل %53.33 اكسژن است . فرمول تجربی را پیدا كنید.

پاسخ

پاسخ خود را به صورت تصویری مشاهده نمایید

مشاور : خانم ايلي | پرسش : شنبه 12/11/1381 | پاسخ : شنبه 12/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 102 بار

تگ ها :

UserName