• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1551

پرسش

تعریف قانون دوم نیوتن:

پاسخ

اگر به یك جسم نیروهایی وارد شود ، این جسم شتاب می گیرد كه با برایند نیروهای وارد بر جسم نسبت مستقیم دارد و با آن هم جهت است و با جرم جسم نسبت وارون دارد .
m/f = a
در واقع این قانون ارتباط بین حركت (شتاب ، سرعت و...) و عوامل ایجاد حركت (نیرو و...) را برقرار می كند .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : جمعه 11/11/1381 | پاسخ : جمعه 11/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 106 بار

تگ ها :

UserName