کد: 1546

پرسش

واحد كار چیست

پاسخ

من فكر میكنم شما باید این سوال را از كارشناس فیزیك سوال كنید.

مشاور : خانم كريمي | پرسش : جمعه 11/11/1381 | پاسخ : جمعه 11/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 28 بار

تگ ها :

UserName